SUBSCRIBO: storitev oddaljenega podpisa

Uporaba storitve

Več informacij

Storitev SUBSCRIBO omogoča ustvarjanje kvalificiranih digitalnih podpisov na daljavo v skladu z novo uredbo EU, ki podaja pravno podlago za ustvarjanje kvalificiranih digitalnih podpisov na daljavo, pri katerih okolje za ustvarjanje digitalnega podpisa upravlja zaupanja vreden ponudnik storitev v imenu podpisnika.

Uvedba kvalificiranega digitalnega podpisa na daljavo pomeni, da so kriptografski ključi imetnikov varno shranjeni na oddaljenem sistemu in da se podpis izvaja na oddaljenem sistemu. To pomeni, da podpisnik na svoji strani ne potrebuje nobene namenske strojne in programske opreme za hrambo ključev in izvajanje podpisa. Zato lahko podpisnik storitev uporablja s poljubne naprave, kot je osebni računalnik, pametni telefon ali tablica, ki ima nameščen spletni brskalnik.

Imetnik je prepoznan preko močne avtentikacije: uporabniškega imena in gesla v kombinaciji z dodatnim mehanizmom enkratnega gesla SMS ali namenske naprave, mobilne aplikacije za enkratna gesla ali digitalnega potrdila.

Subscribo

Pošta Slovenije d.o.o.
Slomškov trg 10
2500 Maribor
T: 080 14 00
OSI d.o.o.
Ukmarjeva ulica 2
1000 Ljubljana
T: +386 (0)31 375 179